ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567