ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 เปิดดู 1375 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569