ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด จุดบริการ ปัองกันและลออุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 16.00 นนายภาษเดช. หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าการราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายเสริฐ. ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด จุดบริการ ปัองกันและลออุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ในพื้นที่อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า เหตุการณ์ปกติ