ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี : Geopark

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี : Geopark โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนและการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี : Geopark โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ณ ห้องประชุมวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย