ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1323 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม“ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวขังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม“ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวขังหวัดเชียงราย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย