ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1267 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับตัวแทนเขต และระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย