ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1312 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้สัมภาษณ์ข้อมูลงานวิจัยแก่คณะอาจารย์ ม.พะเยา " การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน(ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทร์)ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ข้อมูลงานวิจัยแก่คณะอาจารย์ ม.พะเยา " การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน(ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทร์)ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ณ โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย