ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1369 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ณ โรงแรม แสนโฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย