ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเกาหลี(ชุงซ็องเหนือ)-ไทย(เชียงราย) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเกาหลี(ชุงซ็องเหนือ)-ไทย(เชียงราย) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร ระหว่างจังหวัดชุงช็อคเหนือ เกาหลี และ จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย