ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1248 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดงาน Global Running Summit และงาน Chiang Rai 2019 21.1

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดงาน Global Running Summit และงาน Chiang Rai 2019 21.1 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อโปรโมทและสนับสนุนเมืองรอง ในเรื่องการสร้าง Sport Tourism Event เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬามวลชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี