ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1236 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา บาคาร่า