ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมวิ่งมาราธอนระดับโลก Global Running Summit 2019

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมวิ่งมาราธอนระดับโลก Global Running Summit 2019 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานวิ่งมาราธอนของเมืองไทยให้เทียบชั้นมาราธอนระดับโลกตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิ่งระดับโลกมาให้ความรู้กับผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน บุคลากรทางการกีฬา รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อให้ได้การรับรองสหพันธ์กรีฑานานาชาติ เป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐานระดับโลก เครดิตฟรี