ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1251 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชับ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย เครดิตฟรี