ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1268 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่มาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงราย

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่มาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1. จุดให้บริการตำรวจท่องเที่ยว วัดร่องขุ่น 2. น้ำพุร้อนโป่งพระบาท 3. น้ำพุร้อนป่าตึง 4. สามเหลี่ยมทองคำ 5.ชุมชนท่าบ้านท่าขัน สล็อตออนไลน์