ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1369 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งแจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ แต่งกาย การจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ที่ถูกต้องตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สล็อตออนไลน์ฟรีเครด