ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2562 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 6 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย