ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1141 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย, เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย