ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวักภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวักภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี