ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย