ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1258 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนหน้าด่านบ้านทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ และบ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนหน้าด่านบ้านทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงบของ และบ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย