ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสใช้ทักษะ และประสบการณ์ด้านกีฬา รวมถึงให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งเผยแพร่กิจกรรมทางพลศึกษา และกิจกรรมทางกีฬาให้แพร่หลายอย่างมีมาตรฐาน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อไป โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย