ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1314 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่