ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการชี้แจงงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการชี้แจงงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมืองเชียงราย