ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1311 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากท่านอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร