ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1369 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
หารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด "TOSHIBA RUN ฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขียงราย ร่วมต้อนรับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด พร้อมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) ในโอกาสเข้าหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด "TOSHIBA RUN ฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนขนาด" ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย