ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย