ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1313 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ แนวทางปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยปลากั้ง รวมถึงผลการดำเนินงานรณรงค์ปลูกป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย