ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1319 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และอนุกรรมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และอนุกรรมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบและพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และอนุกรรมการควบคุมขอทานจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดประชุมโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย