ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1250 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" และสนับสนุนการใช้ระบบการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" และสนับสนุนการใช้ระบบการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมconference เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. โดยในที่ประชุมได้นำเสนอภาพรวมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยกำหนดให้ต้องมีการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 จึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการดังกล่าว ทั้งการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมเรื่องการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ