ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล"

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล" ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล นนทบุรี เพื่อรับทราบทฺศทางและแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีนโยบายการพัฒนามุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล รองรับการเป็งเมืองอัจฉริยะที่จะมีนโยบายลงสู่ภูมิภาคต่อไป