ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1316 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีนายวีรศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็นประธานในการประชุม