ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย