ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู 1335 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่งมุ้น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00–12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่งมุ้น ตำบลห้วยซ้อ จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปนำไปวางแผนพัฒนาให้สามารถรับรองและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ตามนโยบายจังหวัดและกระทรวงการท่องเที่ยว “สะอาด ปลอดภัย สวยงาม น่ายลและยั่งยืน”