ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2563 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำและสร้างความชุ่มชื้น เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มีมากกว่าร้อยละ 60


วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำและสร้างความชุ่มชื้น เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มีมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ตามมติเห็นชอบให้จัดทำสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 Safety Zone ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย