ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู 1141 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย

ผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 74 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 74 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 74 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย

update : 22 กุมภาพันธ์ 2564

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย