ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการ "โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต" ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม


วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาว ขนิษฐา แจ่มนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ "โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต" ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตรเชิงท่องเที่ยวดินน้ำป่าตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนที่ยั่งยืน" ณ ศาลาองคมงคล (ศาลาขาว) วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย