ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.

      นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ วิหารหลวงพ่อผาเงา วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย