ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1266 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สุ่มตรวจโรงแรม/ที่พักในพื้นที่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การจองห้องพักในโครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในการลงพื้นที่ออกตรวจ โรงแรม/ที่พักตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย นำโดยท่านสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว พันตำรวจตรี ธนวินท์ พวงมะลิ และเจ้าหน้าที่การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลตามโรงแรมที่พักที่ได้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์การจองห้องพักเข้าพักโรงแรมราคาถูก และไม่ได้เข้าพักจริง รวมถึงผลตอบรับการจองห้องพักของโรงแรมหลังจากเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ดังนี้

  1. บ้านมาลัย เกสต์เฮาท์ : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานที่พักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และได้รับมาตราฐาน SHA จากการตรวจสอบและสอบถามยังไม่พบการการสวมสิทธิ์การจองห้องพักในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ซึ่งในเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม มียอดจองห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบจากยอดจองห้องพักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้าพักส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
  2. โรงแรมแกรน์ วิสต้า : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานที่พักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และได้รับมาตรฐาน SHA จากการตรวจสอบและสอบถามยังไม่พบการการสวมสิทธิ์การจองห้องพักในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ในเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม มียอดจองห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบจากต้นปี โดยจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นยอดจองห้องพักได้ดีขึ้น ซึ่งช่วงนี้โรงแรมได้ยอดจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว และในเดือนกันยายน ได้ยอดจองห้องพักจากทีมงานถ่ายภาพยนต์ถ้ำหลวง
  3. ร้านอาหารสบันงาน/โรงแรมสบันงา โฮสเทล : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานที่พักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และได้รับมาตรฐาน SHA
    ร้านอาหารสบันงาน/โรงแรมสบันงา โฮสเทล อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติเข้าร่วม โครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ทั้งนี้ปัจจุบันในส่วนของร้านอาหารและโรงแรม เปิดให้บริการตามปกติ โดยส่วนใหญ่ผู้มาใช้บริการและผู้เข้าพักเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยพนักงานผู้ให้บริการของร้านอาหาร/โรงแรม ได้รับวัคซีนครบ 100% มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
     4. โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี : ได้มีการดำเนินการมาตรฐานที่พักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 และได้รับมาตรฐาน SHA จากการตรวจสอบและสอบถามยังไม่พบการการสวมสิทธิ์การจองห้องพักในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” และจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการฯ ทำให้ในเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม โรงแรมมียอดจองห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เทียบจากยอดจองช่วงต้นปี โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติกลุ่ม Long stayในประเทศไทย โดยโรงแรมคาดว่าหากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของจังหวัดเชียงราย จะมียอดจองการเข้าพักเพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศโซนยุโรป ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว

ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แก่โรงแรม/ที่พัก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย