ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1241 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กรณีรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

             นายเสริฐ ไชยยานัยตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังวัดเชียงราย เข้าร่วม ประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กรณีรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย