ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1256 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 และร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรณรงค์


วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย  ปี 2564-2565 และร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรณรงค์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาไฟป่าและการเผาตลอดจนแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในมิติเชิงพื้นที่ อย่างมีผลสัมฤทธิ์ สูงสุด ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย