ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังราย


วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนายศราวุธ ตาวิยะ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพาน เข้าร่วมประชุมเวทีการสร้างการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญามังราย โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริง