ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1308 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสวนสาธารณะหนองคาแฝกตำบลห้วยซ้อ


วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวัชรากร  นาคทองกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสวนสาธารณะหนองคาแฝก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ทั้งนี้มีนายทัศนัย สุธาพจน์  นายอำเภอเชียวของ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมลงพื้นที่ศึกษาแนวทางในการพัฒนาฯ กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและสมาชิก เทศบาลตำบลห้วยซ้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้น ตั้งคณะทำงานฯ  จัดทำแผนแม่บท และดำเนินการต่อไป