ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “เที่ยวเชียงราย สไตล์ นิวนอมอล (Visit Chiangrai by New Normal Style)”


วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

       สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย “เที่ยวเชียงราย สไตล์ นิวนอมอล (Visit Chiangrai by New Normal Style)” โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อยอดมาจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

ปีการท่องเที่ยวเชียงราย 2564 Visit Chiangrai Year 2021

 ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และสร้างให้เชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการพัฒนาและสื่อสารการท่องเที่ยวจังหวัดในยุค New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ให้น่าสนใจให้เข้ากับยุคสมัย

ณ ห้อง Vista Ballroom โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย เลขที่ 185 หมู่ 25 ถนน พหลโยธิน ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย