ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1305 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities: ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19


วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities: ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์รูปแบบ Virtual Video ที่ https://www.worldtownplanningday.com/ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

       เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการวางผังเมืองและฟื้นฟูเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ประชาชนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน