ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การฝึกอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการฝึกอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมในวันแรกมีรายละเอียดดังนี้

-การบรรยายเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยเจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยว

-การบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในการจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โดยวิทยากรกรมการปกครอง

-กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารโฮมสเตย์และการจัดการการท่องเที่ยว

โดย 1. ผู้แทนจากบ้านไผ่ตาผุดโฮมสเตย์ 2. ผู้แทนจากโฮมสเตย์บ้านไร่กองขิง 3. ผู้แทนจากบ่อหินฟาร์มสเตย์ 4. ผู้แทนจากเทนมีโฮมสเตย์

ผ่าน รูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย