ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว


ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

วัน พุทธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 15 เขต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว”

ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยใช้ระบบ Zoom ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 , 15 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมในวันแรกมีรายละเอียดดังนี้

-การบรรยายพิเศษ ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติกับการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

โดย นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.กก.

-การบรรยายเรื่อง Design Thinking กับการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวไทย

โดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer; SCG Cement-Building Materials Co. , Ltd.

-การบรรยายเรื่อง CBT (Community-Based Tourism) กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน

โดย คุณกฤษณี ศรีษะทิน กรรมการผู้จัดการ Stream Events Asia Ltd