ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 37/2564


วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.
           นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 37/2564 เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
           ในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย และร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เสนอถึงมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว  4 มาตรการ ได้แก่
1.มาตรการรณรงค์ความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และสถานบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ
2.มาตรการจัดทำแผนเผชิญเหตุ กระบวนการและขั้นตอนในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ
3.มาตรการเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
4.มาตรการรณรงค์ความปลอดภัยการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล/กิจกรรมที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดย ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (TAC) มีจุดบริการทั้งสิ้น 3 จุดบริการ ได้แก่
1.จุดบริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
2.จุดบริการสถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 1
3.จุดบริการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
ส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ได้มีการกิจกรรม   Grand Opening “Blooming Chiang Rai” วันพุธที่ 1-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางหลังแรกอำเภอเมืองเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน จัดการแสดงถึงอัตลักษณ์เชียงราย  เสวนาแนะนำการท่องเที่ยวเชียงราย “Blooming Chiang Rai” และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อเปิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรฐกิจจังหวัดเชียงราย