ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1315 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 1/2564


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ครั้งที่ 1/2564

วัน เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand)  ครั้งที่1/2564 ณ ห้องเฮอริเทจ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand+ ใน 6 สาขา ซึ่งในสาขาการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มโรงแรมและที่พัก กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่ กลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ และกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน และจะได้มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในเชียงรายที่สนใจเข้ารับการประเมิน เพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ต่อไป