ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30
            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่สะลองหมู่ 14 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
2. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
3. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอยสะเก็น คีรียามะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย