ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1309 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียรางราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นทุกพื้นที่ ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ